Reisgarantie en financiële zekerheid

Garantie geregeld | STO-Garant

De combinatie van reisdiensten die je worden aangeboden, is een pakketreis in de zin van de Richtlijn Pakketreizen (EU) 2015/2302. Hierdoor kun je aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden.

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Erik Wardekker Fotografie gebruik van STO Garant voor alle pakketreizen. STO Garant is een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. Het is een derdengeldenregeling die jouw betaling waarborgt tot na afloop van je boeking. Als reiziger betaal je het boekingsbedrag niet aan Erik Wardekker Fotografie, maar aan de derdengeldenrekening van de Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze Stichting Derdengelden verwerkt alle betalingen voor STO Garant.

De dag na afloop van je boeking wordt jouw boekingsbedrag vrijgegeven van de derdengeldenrekening aan Erik Wardekker Fotografie. Mocht Erik Wardekker Fotografie voor het einde van je boeking in een faillissement of surseance van betaling terechtkomen, dan wordt je boekingsbedrag vrijgegeven aan Stichting Take Over (STO). STO zal er dan, afhankelijk van de situatie, voor zorgen dat je je boekingsbedrag terugkrijgt, je boeking kunt vervolgen of naar het eindpunt van je boeking kunt reizen.

Hiermee heeft Erik Wardekker Fotografie zich van bescherming bij insolventie voorzien bij STO Garant. Wanneer diensten door insolventie van Erik Wardekker Fotografie niet worden verleend, kunnen reizigers contact opnemen met STO Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@sto-garant.nl of +31 (0)85 13 02 943.

Procedure

Nadat je van Erik Wardekker Fotografie een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvang je van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Je wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van deze uitnodiging kun je direct overgaan tot betaling. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijg je een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als je kort voor vertrek boekt.

Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow (SDCE).

Ter aanvulling

  • Het e-mailadres waarnaar de uitnodiging tot betaling wordt verstuurd, is hetzelfde als waarop je de uitnodigingsmail van Certo Escrow ontvangt.
  • Het volledige bedrag dient voor vertrek op de rekening te staan van SDCE. Indien hieraan niet is voldaan, behoudt Erik Wardekker Fotografie zich het recht voor om de geboekte reis te annuleren, waarbij de annuleringsbepalingen worden toegepast.
  • De reissom wordt pas 1 dag na de genoten vakantie op rekening van Erik Wardekker Fotografie gestort.
  • Controleer de gegevens goed als je bent ingelogd bij Certo Escrow.

Belangrijke opmerkingen

  • Eventuele klachten of claims over je reis staan los van deze betaalmethode.
  • Mijn annuleringsvoorwaarden zijn bij deze manier van betalen gewoon van toepassing.
  • Deze manier van betalen zal iets meer van je tijd en aandacht vragen. Ik reken hiervoor op jebegrip. Als kleine reisorganisatie wil ik graag financiële zekerheid kunnen bieden. Op deze manier is dit mogelijk.