Privacyverklaring

Erik Wardekker Fotografie, gevestigd aan Weteringkade 145 3826 AV Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.erikwardekkerfotografie.nl
Weteringkade 145 3826 AV Amersfoort
+31618946726

Erik Wardekker is de Functionaris Gegevensbescherming van Erik Wardekker Fotografie.
Hij is te bereiken via 

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Erik Wardekker Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Erik Wardekker Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • De door jou opgegeven voor- en achterna(a)m(en), geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.
 • In het geval van een foto-opdracht: foto’s van jou, je familie/vrienden, je leefomgeving of je bedrijf.
 • In het geval van een politiek portret: je politieke voorkeur.
 • In het geval van een betaling is je bankrekeningnummer zichtbaar in de bankomgeving, maar je rekeningnummer wordt niet genoteerd in de administratie of opgeslagen bij je contactgegevens.
 • In het geval van een connectie via social media: de gegevens die je deelt via je profiel.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:

Erik Wardekker Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het leveren van fotografie en vormgeving aan onze opdrachtgevers.
 • Communicatie voorafgaand aan, tijdens en na een fotosessie.
 • Het navigeren naar, en contact onderhouden met contactpersonen op de fotolocatie.
 • Levering van beeldmateriaal (bijvoorbeeld via e-mail of post).
 • Facturering en administratie.
 • Opslag en archivering van foto’s (in een beveiligde online-omgeving zoals Dropbox, Backblaze maar ook offline).
 • Het onderhouden van een beperkt netwerk via social media (Facebook, Instagram, LinkedIn).
  Staat er een ongewenste foto op één van mijn profielpagina’s? Op verzoek kan deze uiteraard worden verwijderd.
 • Het onderhouden van één of meerdere websites waarop voorbeeldfoto’s gemaakt door Erik Wardekker Fotografie te zien zijn. Staat er een ongewenste foto op één van mijn websites? Op verzoek kan deze uiteraard worden verwijderd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Erik Wardekker Fotografie neemt mogelijk op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Erik Wardekker Fotografie) tussen zit. Erik Wardekker Fotografie is een klein bedrijf met een hoge mate van persoonlijke zorg en dus is er maar heel weinig geautomatiseerd, maar in het geval van een hack kan het zijn dat jouw foto’s of gegevens onbedoeld inzichtelijk worden voor anderen. Erik Wardekker Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Dit gebruik ik voor de tijdelijke online opslag van bestanden (foto’s,). Dit maakt het mogelijk snel fotoseries en andere bestanden te synchroniseren tussen de verschillende computers in mijn systeem.
 • Dit gebruik ik voor de online backup van bestanden (foto’s, maar ook de administratie). Dit maakt het mogelijk fotoseries en andere bestanden te backuppen in de cloud.
 • Dit gebruik ik voor het online opslag aanbieden en, in enkele gevallen, het door mijn klant laten kiezen van bestanden (foto’s). Dit systeem biedt de mogelijkheid om op een geordende manier, beveiligd bestanden aan te bieden.
 • Dit gebruik ik voor het digitaal toesturen van bestanden (foto’s). Dit maakt het mogelijk om op een veilige, snelle en voor toegankelijke manier mijn product aan mijn klant te leveren.
 • Hier is mijn agendasysteem ondergebracht.
 • Eigen computersystemen: In ieder geval één op een thuislocatie en één laptop met beperkte opslagcapaciteit voor onderweg. Mijn Windows-computers zijn beveiligd d.m.v. wachtwoorden en (betaalde) antivirus- en firewallsoftware van F-Secure, en worden goed up-to-date gehouden.
 • Daarnaast heb ik dmv mijn telefoon (Iphone) toegang tot de meeste systemen, zodat ik je op elk moment kan voorzien van diensten. Ook de telefoons zijn beveiligd met betaalde F-Secure beveiligingssoftware.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Je foto’s worden in het archief voor onbepaalde tijd bewaard, zowel online als offline, om ze op deze manier voor de toekomst veilig te stellen. Door het aangaan van een overeenkomst tot een foto-opdracht ga je hiermee akkoord. Natuurlijk kunnen je foto’s op verzoek uit het systeem worden verwijderd. Overige persoonsgegevens (naam, adresgegevens, telefoon, e-mailadres) worden bewaard voor in ieder geval de wettelijke bewaartermijn voor administratie (7 jaar).

Delen van persoonsgegevens met derden

Erik Wardekker Fotografie deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Erik Wardekker Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Erik Wardekker Fotografie jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Erik Wardekker Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mijn bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou bezit in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Erik Wardekker Fotografie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Erik Wardekker Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld van een minderjarige, neem dan contact met mij op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Erik Wardekker Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via